Husk på markedsføringsloven når du handler elektronikk på nett

Nordmenn handle mye på nett, og elektronikk er en av de kategoriene der netthandel virkelig har etablert seg. Det er enkelt og greit å handle på nett, og prisene er gode. Samtidig er det viktig å huske på de rettighetene som markedsføringsloven gir til forbrukere – uansett om kjøpet skjer i en fysisk butikk eller på nett. Du kan lese hele lovteksten på lovdata.no, men heldigvis er det mulig å oppsummere noen hovedpunkter.

Villedende eller aggressiv markedsføring

Reglene mot villedende og aggressiv markedsføring er sannsynligvis noe av det mest konkrete i loven som er relevant når det gjelder kjøp av elektronikk på nett. Det gjelder for eksempel begrensninger for bruk av ordet «gratis», hvis du må kjøpe noe annet for å få et produkt eller tjeneste gratis.

Markedsføringsloven er også laget med hensikt å beskytte næringsdrivende fra etterligning og at andre benytter seg av et selskaps merkevarer og andre eiendeler i markedsføring. Dette må sees i sammenheng med for eksempel Varemerkeloven og Åndsverksloven, men du skal for eksempel kunne være sikker på at noe som markedsføres som en Mac virkelig er en Mac.

Regler for forretningsskikk og god handelspraksis

Markedsføringsloven inneholder også regler for «god handelspraksis» og «god forretningsskikk». Dette er svært omfattende begreper, som det kan være nødvendig å tolke i forbindelse med spesifikke saker.

I stort er det likevel slik at «god handelspraksis» betyr at selskapet verken skal oppføre seg i strid med god forretningsskikk eller prøve å vesentlig endre forbrukeres atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ville ha gjort. Her finnes det åpenbart mange gråsoner, i og med at all markedsføring er laget for å endre adferd i noen grad.

Til slutt skal næringsdrivende også oppvise «god forretningsskikk», noe som da både skal beskytte andre næringsdrivendes rettigheter og dessuten passe på at forbrukere er trygge – uansett om de kjøper elektronikk eller andre produkter og tjenester.